WejścieDokumentacja
Dokumentacja

Prośba kard. José Saraivy Martinsa o kanonizację Josemarii Escrivy de Balaguera

kard. José Saraiva Martins

Beatissime Pater, postulat Sancta Mater Ecclesia per sanctitatem vestram Catalogo Sanctorum adscribi et tamquam sanctum ab omnibus Christifidelibus pranunciari beatum losephmariam Escriva. Bł. Josemaría Escrivá urodził się 9 stycznia 1902 roku w Barbastro w Hiszpanii, w głęboko wierzącej rodzinie chrześcijańskiej. Przykre wydarzenia, których doświadczyła jego rodzina, sprawiły, że we wczesnych latach doznał wiele [...] Tagi: Kanonizacja

Słowa Jana Pawła II po modlitwie Anioł Pański

Jan Paweł II

Na zakończenie tej uroczystej liturgii, pragnę serdecznie pozdrowić wszystkich pielgrzymów przybyłych z różnych stron świata. Szczególne pozdrowienia kieruję do delegacji rządowej, licznie zgromadzonych osób publicznych i pielgrzymów z Włoch, gdzie nowy święty tak wiele zdziałał dla dobra dusz i upowszechnienia Ewangelii w różnych środowiskach. Serdecznie pozdrawiam [...] Tagi: Kanonizacja, Jan Paweł II, Najświętsza Maryja Panna

O nauczaniu Josemaríi Escrivy w kontekście problemów Afryki

Margaret Ogola

Miłość jest jak niewysychające źródło, jest zawsze młoda. Taki jest ten kontynent, którego 60% ludności liczy sobie mniej niż 25 lat. Siła młodości Afrykańczyków z pewnością wydźwignie ich kontynent ponad bieżące niedole i pozwoli zrealizować sen, w którym prawdziwi Afrykańczycy wezmą w swe ręce odpowiedzialność [...] Tagi: Sprawiedliwość, Młodość

Jan Paweł II na stulecie urodzin Josemarii

12 stycznia 2002r. w Auli imienia Pawła VI, Ojciec Święty, Jan Paweł II, uroczyście powitał uczestników kongresu zorganizowanego z okazji setnej rocznicy urodzin błogosławionego Josemaríi Escrivy, założyciela Opus Dei. Zachęcamy do zapoznania się z tekstem przemówienia. Tagi: Namiętnie kochać świat, Jan Paweł II, Jedność życia, Życie codzienne

Święty z poczuciem humoru

Andrew Soane

Święty z poczuciem humoru Tagi: Dobry humor

Przemówienie Ojca Świętego rok po beatyfikacji

Przemówienie Jana Pawła II z okazji Zjazdu teologicznego poświęconego studiom nad nauczaniem błogosławionego Josemarii Escrivy. Tagi: Kościół, Jan Paweł II, Świętość, Praca, Życie codzienne

List Apostolski o beatyfikacji

Jan Paweł II

List ApostolskiBeatyfikacja Czcigodnego Sługi Bożego Josemaría Escrivá de Balaguer,Kapłana,Założyciela Opus DeiJan Paweł II Na wieczną rzeczy pamiątkę. Kościół, powołany dla szerzenia Królestwa Chrystusa pośród wszystkich ludów (por. Konst. dogm. Lumen Gentium, n. 5), jest „powszechnym sakramentem zbawienia, który wyraża i zarazem spełnia tajemnicę miłości Boga [...] Tagi: Namiętnie kochać świat, Kanonizacja, Praca

Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej bł. Josemarii Escrivy

Jan Paweł II

Słowa homilii wygłoszonej przez Papieża Jana Pawła II na Placu św. Piotra w Rzymie podczas Beatyfikacji Josemarii Escrivy, Założyciela Opus Dei, 17 maja 1992 r. Tagi: Kanonizacja, Wierność, Dziecięctwo Boże, Jan Paweł II, Świętość, Praca, Życie codzienne

Cud na beatyfikację

Dekret papieski uznający cud przypisywany Czcigodnemu Słudze Bożemu Josemaría Escrivá Tagi: Kanonizacja

Dekret o heroiczności cnót

Dekret papieski o heroiczności cnót Sługi Bożego Josemarii Escrivy, Założyciela Opus Dei. Dokument wydany przez Kongregację Nauki ds. Świętych 9. kwietnia 1990 roku, który otworzył drogę do beatyfikacji Josemarii Escrivy. Tagi: Kanonizacja, Cnoty