WejścieZ RzymuNasz wspólny Chrzest
Z Rzymu

Nasz wspólny Chrzest

Tagi: Chrzest, Dialog ekumeniczny, Modlitwa, Jedność, Papież Franciszek
AUDIENCJI GENERALNA, Aula Pawła VI, Środa, 20 stycznia 2016 r.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan


Zamieszczamy streszczenie w języku polskim katechezy Ojca Świętego Franciszka wygłoszonej podczas audiencji generalnej w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan:

"W Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan odwołujemy się do tajemnicy chrztu, który – jak stwierdza Sobór Watykański II – „stanowi sakramentalny węzeł jedności między wszystkimi, którzy zostali przez niego odrodzeni” (Unitatis redintegratio, 22).
Boże Miłosierdzie, które działa podczas Chrztu Świętego jest silniejsze niż nasze podziały.
Wspólny chrzest święty oznacza przede wszystkim, że wszyscy jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy zbawienia, odkupienia, wyzwolenia od zła. Gdy doświadczamy egoizmu rodzącego podziały, zamknięcie, pogardę, wyjście na nowo od chrztu świętego oznacza odnalezienie źródła miłosierdzia, źródła nadziei dla wszystkich, ponieważ nikt nie jest wykluczony z Bożego miłosierdzia. Dzielenie tej łaski tworzy między nami chrześcijanami nierozerwalną więź, tak że na mocy chrztu świętego możemy naprawdę uważać siebie za braci.
Naprawdę jesteśmy świętym ludem Bożym, pomimo że z powodu naszych grzechów nie jesteśmy ludem w pełni zjednoczonym.
Miłosierdzie Boże działające we chrzcie świętym jest silniejsze od naszych podziałów.
Na tyle, na ile przyjmujemy łaskę miłosierdzia, stajemy się coraz bardziej ludem Boga i stajemy się też zdolni do głoszenia wszystkim Jego wspaniałych dzieł, wychodząc właśnie od prostego i braterskiego świadectwa jedności."


Słowa Ojca Świetego skierowane do Polaków:

"Serdeczne pozdrowienie kieruję do polskich pielgrzymów. Moi drodzy, podczas tego Tygodnia Modlitwy o jedność chrześcijan prośmy Chrystusa, abyśmy wszyscy, jako Jego uczniowie świadomi zakorzenienia w Jego miłości przez sakrament chrztu, znaleźli sposób współpracy, aby nieść miłosierdzie Ojca, aż po krańce świata. Niech wam Bóg błogosławi!"